?

Log in

No account? Create an account
 
 
15 May 2011 @ 07:35 pm
come back to my home  
Éo èo eo... quyết định quay lại LJ, quyết định sub tiếp Osaka Romanesque :"> mình nhớ Hâm quá, nhớ K8 quá, nhớ mình nữa, mình vào đây phủi bụi và thông báo như thế

Không có gì tồn tại mãi mãi được, và mình là một đứa nửa mùa, tình yêu thay đổi xoạch xoạch, nhưng mình hứa bây giờ mình sẽ tập trung vô K8, mong mọi người giúp đỡ, yoroshiku onegai shimasu !!!!!!!!!!!

Ôi, nhớ mọi người quá !!!!!!!!!!!!
 
 
 
(Deleted comment)
nyndreamnyndream on May 15th, 2011 02:50 pm (UTC)
thế thì bạn dịch mình time :D đừng kêu mình làm eff là đc