?

Log in

 
 
07 April 2011 @ 10:22 am
Nhật kí fangirl #27  
Chuyện là mình xem cái perf của Ars và Disney trong HnA hôm 31.03 xong, tức tốc đi down raw nguyên ep đó về xem :)))

Trong lúc xem perf, thấy mấy ổng nhảy nhót với mấy con mascot mình nghĩ, nếu Ars là cái bầy mascot này thì...:

- Sho sẽ là con Donald
- Aiba sẽ là Goofy
- Jun sẽ là Mickey
- Nino sẽ là Scrooge McDuck =))
- Ohchan sẽ là Minnie :))))

hoặc
- Sho sẽ là Chip
- Aiba là Dale

=))))

Ngồi nghĩ thêm nếu K8 thì sao nhỉ và tự gạt đi ý nghĩ đó vì: ko nhân vật nào trong Disney biến thái đc như lũ K8 :))))

Tiếp tới KAT-TUN, cũng bất khả thi vì lũ này nhìn gàn và đầu gấu quá =))))

Lâu quá phủi bụi bằng 1 bài nói nhảm =))))


mà này, mấy ổng bận đồ như hoàng tử làm mình lên cơn quá :">

 
 
Current Mood: bouncybouncy
Current Music: Be Magical